projects

Nieuw Leids Laken

edwin oudshoorn x de lakenhal

Historic Beauty

edwin oudshoorn x the green gallery

Vleiend Penseel

edwin oudshoorn x stedelijk museum alkmaar

Snoopy & Belle in Fashion

edwin ouodshoorn x snoopy

White

edwin oudshoorn x amsterdam fashionweek

Royal Showpieces II

edwin oudshoorn x palais het loo

The Manor Blooms

edwin oudshoorn x bloembureau holland